P-38 – instruktážní film pro piloty (1943)

(0:54) Správné postupy, jak lze letoun opustit na padáku.
(2:25) Ukázka akcelerace letounu ve vzduchu.
(3:10) Detaily kokpitu.
(4:00) Hlavní zalétavací pilot Lockheedu začíná představovat P-38.
(4:50) Správné uzavření překrytu kokpitu včetně bočních oken (ponechají-li se otevřená, dochází k odtržení proudnic obtákajících gondolu a letoun začne vibrovat).
(5:20) Jak rychle odhodit přídavné nádrže, pokud při vzletu dojde k problému.

(5:45) Nastavení před vzletem: přepínač palivové nádrže na přední nádrž, vysunuté klapky nejsou nutné, páky nastavení úhlu náběhu vrtule na pozici auto, pomocná palivová čerpadla (boost pumps) zapnutá, plyn pod sešlápnutými brzdami až na maximum (40 inHg), aby oba turbokomresory běžely, stát na brzdách dokud otáčky nedosáhnou 3000 RPM, pak rozjezd a při 70 mph přitáhnout, aby se mohl vytvořit vztlak pod křídly, při 130 mph zatáhnout podvozek.
(8:15) 50% vytažené kapky zkrátí rozběh letounu při vzletu o 500 stop; podvozek a klapky zatahovat až při 140 mph.
(8:55) Stoupání při 37 inHG & 2600 RPM.

(9:30) „Power stall“ nastává už při 70 mph, dochází ke ztrátě cca 50 stop výšky; „accelerated stall“ se vybere pouhým uvolnění tahu na knipl.
(10:26) Obratnost letounu se zvýší vysunutím klapek do pozice „Manouvering“. Nicméně zatáčení při nízkých rychlostech a v malé výšce se nedoporučuje ani s naplno vysunutými klapkami.
(10:50) Horizontální let v obrácené poloze (hlavou dolů) nesmí trvat déle než 10s kvůli poklesu tlaku oleje.
(11:30) Přistání. Pokud se použije přistávací světlomet, může docházet, k mírnému narušení obtékání vzduchu kolem křidélek, ale kromě lehkých vibrací to nemá vliv na letové charakteristiky. Před přistáváním nastavit MP na 23 inHg, otáčky na 2600 RPM a zapnout pomocná palivová čerpadla (booster pumps). Při 170 mph vysunout podvozek, při 150 mph klapky a zapumpovat brzdami pedálů, aby se zajistil správný tlak v brzdách pro přistání.


(12:25) Nouzové vysunutí podvozku a klapek při selhání automatiky za použití ruční pumpy (pumpovat je třeba cca 5 min). Pokud není tlak v okruhu hydraulity, je ukázán alternativní nouzový postup.
(14:20) Běžné přistání: přiblížení při 120 mph, při 110 mph vysunout naplno klapky, dosednutí by nikdy nemělo být při rychlosti vyšší než 100 mph. Brzdit přerušovaně.

(15:23 – 16:55) Hororový psychedelický animák od DISNEYHO!

(17:10) Představení výcvikové „Piggyback“ verze P-38, kdy adept sedí ve skrčené pozici za pilotem.
(18:00) Pokud se začnou přiliš zvyšovat otáčky (overreving), příčinou bývá vypnutí automatiky nastavení úhlu náběhu listů vrtule v důsledku přetížení el. okruhu (short circuit). Postup: snížit otáčky, přepnout zpět na automatiku, stisknout spínače el. okruhu na 15s, aby se el. okruh znovu zapnul.

(19:25) Opakování úkonů před vzletem.
(21:00) Selhání jednoho motoru – pedály ihned kontra a provést tyto 3 úkony:

1. Směs vadného motoru na vypnuto (Mixture Idle Cutt-Off).
2. Vrtule plně do praporu (Propeller Full Feathered).
3. Stáhnout plyn vadného motoru.

(21:50) Pokud pilot ví, že bude na jeden motor letět delší dobu, je třeba ještě těchto 5 kroků:

1. Vypnout pomocné čerpadlo vadného motoru (booster pump OFF)
2. Trim směrovky plně na opačnou stranu než je vadný motor.
3. Uzavřít palivový kohout (přepínač paliva) pro vadný motor.
4. Zavřít klapky chlazení vadného motoru.
5. Zavřít klapky chladiče oleje vadného motoru.

(22:50) Praktická ukázka selhání motoru a jeho zpětné nahození.
(25:22) Let na jeden motor: 31 inHg & 2300 RPM; Stoupání na jeden motor: 37 inHG & 2600 RPM
(26:00) Postup, jak využít palivo pro nefunční motor při dlouhém letu.
(26:45) Popis různých situací ztráty vztlaku při letu na jeden motor.
(27:20) Přistání na jeden motor: přiblížení při 20 inHg & 2600 RPM. Při 160 mph vysunout podvozek. Trim na neutrál, protože točivý moment motoru je velmi malý. Při 135 mph vysunout klapky na 30%. Jakmile pilot později vysune klapky celé, musí přistát, neexistuje už jiná možnost.
(30:00) Simulace selhání jednoho motoru při vzletu.
(31:00) Adept si sám vyzkouší postup při selhání motoru.